?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 非离子聚丙烯酰胺QNPAMQ_聚丙烯酰胺__巩义市力源供水材料有限公?/title> <meta name="Keywords" content="聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺" /> <meta name="Description" content="非离子型PAMcȝQ凝剂׃不带d型官能团Q因此与阴离子型PAMcȝQ凝剂相比h以下特点QQ凝性能受水PH值和盐类波动的媄响小Q在中型或碱性条件下Q其i凝效果Q沉降速度Q不如阴dQ但在酸性的条g下却优于阴离子型QQ体强度比阴离子型高分子Q凝剂的强? /> <script>var webroot="/";</script> <script>var infoid="2",murl="show.asp?id=2",contenturl="http://www.rm11.cn/product/pam/2.html";</script> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/Css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎来到巩义市力源供水材料有限公司官方网站!Q?/h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a>| <a href="/product/" title="产品展示">产品展示</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/images/top.png" alt="力源供水材料" title="力源供水材料" width="1217" height="159" border="0" /> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/anli/" title="公司案例">公司案例</a></li> <li><a href="/zzry/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/shfw/" title="售后服务">售后服务</a></li> <li><a href="/news/xwzx/" title="新闻动?>新闻动?/a></li> <li><a href="/news/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li class="nobg"><a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index1.js"></script> <div class="clear"></div> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 420px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban1.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban2.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban3.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban4.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="clear"></div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="聚丙烯酰? 聚合氯化? zL炭 滤料 " id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=聚丙烯酰?>聚丙烯酰?/a>?a href="/plug/search.asp?key=zL炭">zL炭</a>?a href="/plug/search.asp?key=滤料">滤料</a>?a href="/plug/search.asp?key=聚合氯化?>聚合氯化?/a></span> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201611/2016110878974017.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="非离子聚丙烯酰胺" ><img src="/upfile/201611/2016110878974017.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="非离子聚丙烯酰胺" title="非离子聚丙烯酰胺" /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201611/2016110878974017.jpg',largeimage: '/upfile/201611/2016110878974017.jpg'}"><img src="/upfile/201611/2016110878974017.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201611/2016110878983873.jpg',largeimage: '/upfile/201611/2016110878983873.jpg'}"><img src="/upfile/201611/2016110878983873.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>非离子聚丙烯酰胺</h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>非离子聚丙烯酰胺</strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=%E9%9D%9E%E7%A6%BB%E5%AD%90%E8%81%9A%E4%B8%99%E7%83%AF%E9%85%B0%E8%83%BA" title="非离子聚丙烯酰胺" target="_blank">非离子聚丙烯酰胺</a> <div class="sno">产品用途:用于xa工业、采沏V钻井惔、废泥浆处理、防止水H、降低摩阅R提高采收率、三ơ采油得到广泛运用?/div> <br> <p>聚丙烯酰胺是一U化学性质比较zL的高分子化合物,׃分子侧链上酰氨基的活늺性,使聚合物获得了许多宝늚性能。非d型PAMcȝQ凝剂׃不带d型官能团Q因此与阴离子型PAMcȝQ凝剂相比h以下特点QQ凝性能受水PH值和盐类波动的媄响小Q?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>18738117774(周经?</em></span> <span>邮箱Q?em>2441855977@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>非离子聚丙烯酰胺QNPAMQ品Ş态:</p><p>    非离子聚丙烯酰胺QNPAMQ外观ؓ白色_粒白色_粒?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>非离子聚丙烯酰胺QNPAMQ包装与贮存:</p><p>    本品无毒Q注意防潮、防?避免阛_曝晒?贮存期:2q?25kgU袋Q内衬塑料袋外ؓ贴塑牛皮U袋Q?/p><p>注意事项Q?/p><p>    使用前要通过实验定其佳用量Q用量过低,不v作用Q用量过高,反而v反作用。这是因q一定浓度,PAM不但不vi凝作用Q反而v分散E_作用?/p><p>l构?[—CH—CH2—CH—CH2—]n CONH2 CONH2 聚丙烯酰胺是一U化学性质比较zL的高分子化合物,׃分子侧链上酰氨基的活늺性,使聚合物获得了许多宝늚性能。非d型PAMcȝQ凝剂׃不带d型官能团Q因此与阴离子型PAMcȝQ凝剂相比h以下特点QQ凝性能受水PH值和盐类波动的媄响小Q在中型或碱性条件下Q其i凝效果Q沉降速度Q不如阴dQ但在酸性的条g下却优于阴离子型QQ体强度比阴离子型高分子Q凝剂的强?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>非离子聚丙烯酰胺应用</p><p>    1.主要用作i凝剂:׃其分子链中含有一定量极性基因能吔R水中悬Q的固体粒子,使粒子间架桥形成大的i凝物。它加速悬液中的_子的沉降,有非常明昄加快溶液的澄清,促进qo{效果,q泛用于化学工业废水、废液的处理Q市政污水处理。尤其当污水呈酸性时Q采用本产品为适宜。可与无机Q凝剂聚铁、聚铝等无机盐配合用?/p><p>    2.用于xa工业、采沏V钻井惔、废泥浆处理、防止水H、降低摩阅R提高采收率、三ơ采油得到广泛运用?/p><p>    3.用于U织上浆剂、浆液性能E_、落少、织物断头率低、布面光z?/p><p>    4.用于造纸工业Q一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的失和对环境的污染;二是提高U张的强度(包括q强度和湿强度)Q另外,使用PAMq可以提高纸抗撕性和多孔性,以改q视觉和印刷性能Q还用于食品及茶叶包装纸中?/p><p>    5.其他行业Q食品行业,用于甘蔗p、甜菜糖生中蔗汗澄清及p浆hQ法提聚。酶制剂发酵液Q凝澄清工业,q用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好,回收的蛋白粉寚w的成zȝ提高和增重、蛋无不良影响Q合成树脂涂料,土徏灌浆材料堉|Q徏材工业、提高水泥质量、徏{业胶粘剂,填缝修复及堵水剂Q土壤改良、电镀工业、印染工业等?/p><p>非离子聚丙烯酰胺QNPAMQ品用?</p><p>    采矿工业? 通常使用大量的水, 后常d收水中有用固体物, q将废水净化回收用。应用非d聚丙烯酰胺Q凝剂, 可促q固体的下沉,液体的澄清和泥饼的脱? 从而可提高生效率, 减少失和水的消? 降低讑֤投资和加工成? q免除环境污染。例? 钼的沥o, 黄金的沉淀、分? 铀矿的回收;在洗煤过E中,煤粉及煤泥的沉淀和过滤是主要的经问题和污染控制问题。非d聚丙烯酰胺系列品可以减惔土着艌Ӏ管路堵塞、܇的维修以及河水污? 提高生能力,回收煤粉和提高过滤速率, q可以水彻底澄?在电解精炼工Z, 可金属沉淀匀? 佉K层更加光? 提高甉|效率;在无机纤l惔?x-水惔制品)中可使成型的x-水惔制品排水性得到改?使石板坯料的强?提高; 在绝~板?可提高添加剂和纤l的l合能力;可作保鲜膜和农用薄膜的添加剂;非离子聚丙烯酰胺的复合材料可作矿床、池塘、水坝、地基的灌浆材料;在土壤改良中可以增强土壤团粒l构的坚固? 增加土壤的含水量及土壤结构的承蝲负荷;聚丙烯酰胺凝胶可用来分离保持生物zL的物质, 药物的控刉攑֒酶的包埋、蛋白质甉|、电池的凝胶电解涌Ӏ用于污水处理,当污水呈酸性时Q本产品有特效,也可与聚铝、聚合硫酔R{配合用?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><div label-module="para"><strong>技术指?/strong></div><table width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" log-set-param="table_view"><tbody><tr class="firstRow"><td valign="top" align="left" width="48"><div label-module="para"><div align="center"><strong>目</strong></div></div><div label-module="para"><div align="center"><strong>型号</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="84"><div label-module="para"><div align="center"><strong>外观</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center"><strong>分子量(万)</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center"><strong>固含?</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center"><strong>d度或水解?</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center"><strong>D余单体%</strong></div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center"><strong>使用范围</strong></div></div></td></tr><tr><td valign="top" align="left" width="48"><div label-module="para"><div align="center">阴离子型</div></div></td><td valign="top" align="left" width="84"><div label-module="para"><div align="center">白色颗粒或粉?/div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">300?200</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">?8</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">水解?/div></div><div label-module="para"><div align="center">10?5</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">?.2</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">水的PHgؓ中性或?/div></div></td></tr><tr><td valign="top" align="left" width="48"><div label-module="para"><div align="center">阳离子型</div></div></td><td valign="top" align="left" width="84"><div label-module="para"><div align="center">白色颗粒</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">500-1200</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">?8</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">d?/div></div><div label-module="para"><div align="center">5-80</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">?.2</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">带式机离心式压o?/div></div></td></tr><tr><td valign="top" align="left" width="48"><div label-module="para"><div align="center">非离子型</div></div></td><td valign="top" align="left" width="84"><div label-module="para"><div align="center">白色颗粒</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">200?500</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">?8</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">水解?/div></div><div label-module="para"><div align="center">0-5</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">?.2</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">水的PHgؓ中性或?/div></div></td></tr><tr><td valign="top" align="left" width="48"><div label-module="para"><div align="center">两性离子型</div></div></td><td valign="top" align="left" width="84"><div label-module="para"><div align="center">白色颗粒</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">500?200</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">?8</div></div></td><td valign="top" align="left" width="76"><div label-module="para"><div align="center">d?/div></div><div label-module="para"><div align="center">5-50</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">?.2</div></div></td><td valign="top" align="left" width="96"><div label-module="para"><div align="center">带式机离心式压o?/div></div></td></tr><tr><td><div label-module="para"><div align="center">阴离子型</div></div></td><td><div label-module="para"><div align="center">比重</div></div></td><td><div label-module="para"><div align="center">0.62</div></div></td><td><div label-module="para"><div align="center">定w</div></div></td><td><div label-module="para"><div align="center">0.5</div></div></td><td> <div align="center"></div></td><td> <div align="center"></div></td></tr></tbody></table><p><br/></p> <p style="text-align: center">如需最新数据请联系<a title="甌交换链接">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="阴离子聚丙烯酰胺" href="/product/pam/3.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110879538841.jpg" alt="阴离子聚丙烯酰胺" title="阴离子聚丙烯酰胺" /><br/>阴离子聚丙烯酰胺</a></li> <li><a title="两性离子聚丙烯酰胺" href="/product/pam/67.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016111162092505.jpg" alt="两性离子聚丙烯酰胺" title="两性离子聚丙烯酰胺" /><br/>两性离子聚丙烯酰胺</a></li> <li><a title="聚丙烯酰? href="/product/pam/1.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110878241169.jpg" alt="聚丙烯酰? title="聚丙烯酰? /><br/>聚丙烯酰?/a></li> <li><a title="阳离子聚丙烯酰胺" href="/product/pam/4.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110880008265.jpg" alt="阳离子聚丙烯酰胺" title="阳离子聚丙烯酰胺" /><br/>阳离子聚丙烯酰胺</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>净水材料相关知?/b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/news/xwzx/56.html" title="淀_?聚丙烯酰Zؓ水处理厂二处理创有利条? target="_blank">淀_?聚丙烯酰Zؓ水处理厂二处理创有利?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/81.html" title="助凝剂聚丙烯酰胺市场h行情分析" target="_blank">助凝剂聚丙烯酰胺市场h行情分析</a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/123.html" title="妥当保存聚丙烯酰胺可L保质两年" target="_blank">妥当保存聚丙烯酰胺可L保质两年</a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/34.html" title="净水必需品阴d聚丙烯酰胺用? target="_blank">净水必需品阴d聚丙烯酰胺用?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/122.html" title="气Q污水处理工艺是聚丙烯酰胺一展n手好地方" target="_blank">气Q污水处理工艺是聚丙烯酰胺一展n手好?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/79.html" title="净水用i凝剂聚丙烯酰胺是否Ҏ环境影响Q? target="_blank">净水用i凝剂聚丙烯酰胺是否Ҏ环境影响?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/120.html" title="聚丙烯酰胺对土壤物理性质的媄响研I分? target="_blank">聚丙烯酰胺对土壤物理性质的媄响研I分析?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/77.html" title="只有净水专家才知道Q聚丙烯酰胺的生物降解过E? target="_blank">只有净水专家才知道Q聚丙烯酰胺的生物降?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/119.html" title="力源供水列D聚丙烯酰胺的八个用? target="_blank">力源供水列D聚丙烯酰胺的八个用?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/76.html" title="制药废水处理用聚丙烯酰胺可以做到随配随用" target="_blank">制药废水处理用聚丙烯酰胺可以做到随配随?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/117.html" title="选精煤时投加聚丙烯酰胺可大幅度提高生产能? target="_blank">选精煤时投加聚丙烯酰胺可大幅度提高生?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/74.html" title="如何让聚丙烯酰胺使用时达到较好的效果?" target="_blank">如何让聚丙烯酰胺使用时达到较好的效果?</a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/180.html" title="不同行业水处理对应聚丙烯酰胺的型h么选择Q? target="_blank">不同行业水处理对应聚丙烯酰胺的型h么?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/73.html" title="你知道阴d聚丙烯酰胺的正确使用Ҏ吗?" target="_blank">你知道阴d聚丙烯酰胺的正确使用Ҏ吗?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/178.html" title="阳离子聚丙烯酰胺​用效果不够好Q那是方法没用对" target="_blank">阳离子聚丙烯酰胺​用效果不够好Q那是?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/177.html" title="q个原因是造成聚丙烯酰胺溶解效果差的根本原? target="_blank">q个原因是造成聚丙烯酰胺溶解效果差的根?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="f_bg"> <div class=" footer"> <div class="f_nav"> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a> | <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a> | <a href="/anli/" title="工程案例">工程案例</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/news/cjwt/" title="常见问题"> 常见问题</a> | <a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a> | <a title="在线客服"> 在线客服</a></div> <div class="f_con pr"> <div class="wa01 pa"> <img src='/theme/2016/images/d_logo.png' alt='力源供水材料' title='力源供水材料' /></div> <div class="wa02 pa"> <img src="/theme/2016/images/wa02.gif"></div> <div class="wa03 pa"> <p>巩义市力源供水材料有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   电话Q?371-64108815    传真Q?371-64108815     手机Q?8738117774   QQQ?441855977  公司地址Qm义市工业C区永定\12?    |站备案/许可证号Q?a target="_self">豫ICP?3013017?5</a>  <a href="/admin/" target="_blank">理入口</a>        <br/><a ><img src="/upfile/201611/2016113035220513.png"/>豫公|安?1910102000551?/a></p> </div> </div> </div> </div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://mgc.cnwlkj.com/mgc.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.rm11.cn/">4080˽ӰԺ - - ۿ - Ӱ - Ƶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>