?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> xxo料_滤料__巩义市力源供水材料有限公?/title> <meta name="Keywords" content="xxo? /> <meta name="Description" content="xxo料又名“玉砂”或“天焉刚砂”,h较强的硬度和很好的耐酸耐碱性,是一U岛状结构的铝(钙)酸盐,它色多优,l高U磁选出的有灰、红、绿、白{多U染色体Q是国外当前新开发的立体喷墙涂料Q还是玻壛_唯一能做彩壳L耐磨料,׃它内部化学分子多Q化学稳定性好{特炏V? /> <script>var webroot="/";</script> <script>var infoid="26",murl="show.asp?id=26",contenturl="http://www.rm11.cn/product/ll/26.html";</script> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/Css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎来到巩义市力源供水材料有限公司官方网站!Q?/h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a>| <a href="/product/" title="产品展示">产品展示</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/images/top.png" alt="力源供水材料" title="力源供水材料" width="1217" height="159" border="0" /> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/anli/" title="公司案例">公司案例</a></li> <li><a href="/zzry/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/shfw/" title="售后服务">售后服务</a></li> <li><a href="/news/xwzx/" title="新闻动?>新闻动?/a></li> <li><a href="/news/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li class="nobg"><a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index1.js"></script> <div class="clear"></div> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 420px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban1.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban2.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/images/ban3.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/images/ban4.jpg);"><a title="力源专业供水材料厂家" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="clear"></div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="聚丙烯酰? 聚合氯化? zL炭 滤料 " id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=聚丙烯酰?>聚丙烯酰?/a>?a href="/plug/search.asp?key=zL炭">zL炭</a>?a href="/plug/search.asp?key=滤料">滤料</a>?a href="/plug/search.asp?key=聚合氯化?>聚合氯化?/a></span> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201611/2016110935184113.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="xxo? ><img src="/upfile/201611/2016110935184113.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="xxo? title="xxo? /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201611/2016110935184113.jpg',largeimage: '/upfile/201611/2016110935184113.jpg'}"><img src="/upfile/201611/2016110935184113.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>xxo?/h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>xxo?/strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=%E7%9F%B3%E6%A6%B4%E7%9F%B3%E6%BB%A4%E6%96%99" title="xxo? target="_blank">xxo?/a> <div class="sno">产品用途:q广泛用于光学、电子、机械、A器等行业?/div> <br> <p>xxo料是铝(钙)酸盐(岛状l构QŞ成的矿品,它熔炚w、比重大、硬度大、耐酸耐磨度强、化学稳定性好Q是一U新型耐磨净水材料?/p><p>我公司生产的xxo料主要有Q镁铝、钙铝؜合型Q呈_红Ԍ含极量褐黑色钙铁石榴石Q是水处理材料中 不可~少的理x料?/p><p><br/></p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>18738117774(周经?</em></span> <span>邮箱Q?em>2441855977@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>xxo料技术说明: </p><p>      xxo料是铝(钙)酸盐(岛状l构QŞ成的矿品,它熔炚wQ比重大Q硬度大Q耐酸耐磨度强Q化学稳定性好Q是一U新型耐磨净水材料.</p><p>   xxo料主要有Q镁铝、钙铝؜合型Q成_红Ԍ含极量褐黑色钙铁石榴石?nbsp;</p><p>      xxo料又名“玉砂”或“天焉刚砂”,h较强的硬度和很好的耐酸耐碱性,是一U岛状结构的铝(钙)酸盐,它色多优,l高U磁选出的有灰、红、绿、白{多U染色体Q是国外当前新开发的立体喷墙涂料Q还是玻壛_唯一能做彩壳L耐磨料,׃它内部化学分子多Q化学稳定性好{特炏V?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>  xxo料特性:</p><p>xxo料具有:qo效果好、用寿命长、几乎不溶于酸碱、用范围广{特点,在污水处理领域被q泛用作高密度o料(重介质o料)Q是一U高效、长寿命的新型过滤材料?/p><p>1. qo效果?/p><p>2. 使用寿命?/p><p>3. 使用范围q?/p><p>4. 低损?/p><p>5. 环保</p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>xxo料用途:</p><p>xxo料既可用做水的过滤介?又可用做高速公路、飞道的防滑路面、外墙涂料、橡胶填料(如作汽R轮胎输送带充填料,可之耐磨性能增加Q等Qƈq泛用于光学、电子、机械、A器等行业?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><p>理化性能Q?/p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center" border="1"><tbody><tr class="firstRow"><td><div align="center">分析目</div></td><td><div align="center">试数据</div></td><td><div align="center">单位目</div></td><td><div align="center">试数据</div></td></tr><tr><td><div align="center">Fe2O3</div></td><td><div align="center">20.24</div></td><td><div align="center">含惔?</div></td><td><div align="center">Q?.4</div></td></tr><tr><td><div align="center">比重g/cm3</div></td><td><div align="center">3.5-4.3</div></td><td><div align="center">耐酸?</div></td><td><div align="center">98</div></td></tr><tr><td><div align="center">定wg/cm3</div></td><td><div align="center">2.0-2.5</div></td><td><div align="center">孔隙?</div></td><td><div align="center">47</div></td></tr><tr><td><div align="center">度</div></td><td><div align="center">6.5-7.9</div></td><td><div align="center">熔点?/div></td><td><div align="center">1313-1318</div></td></tr><tr><td><div align="center">SiO2%</div></td><td><div align="center">38-40</div></td><td><div align="center">Al2O3%</div></td><td><div align="center">20-23</div></td></tr></tbody></table><p><br/></p> <p style="text-align: center">如需最新数据请联系<a title="甌交换链接">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="E土瓷砂o? href="/product/ll/27.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110935332693.jpg" alt="E土瓷砂o? title="E土瓷砂o? /><br/>E土瓷砂o?/a></li> <li><a title="矌砂o? href="/product/ll/21.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110933469489.jpg" alt="矌砂o? title="矌砂o? /><br/>矌砂o?/a></li> <li><a title="U维球o? href="/product/ll/28.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110935619005.jpg" alt="U维球o? title="U维球o? /><br/>U维球o?/a></li> <li><a title="xxo? href="/product/ll/26.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201611/2016110935184113.jpg" alt="xxo? title="xxo? /><br/>xxo?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>净水材料相关知?/b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/news/xwzx/149.html" title="江阴自来水厂使用阴离子聚丙烯酰胺解决原水水质变化问题" target="_blank">江阴自来水厂使用阴离子聚丙烯酰胺解决原?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/120.html" title="聚丙烯酰胺对土壤物理性质的媄响研I分? target="_blank">聚丙烯酰胺对土壤物理性质的媄响研I分析?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/77.html" title="只有净水专家才知道Q聚丙烯酰胺的生物降解过E? target="_blank">只有净水专家才知道Q聚丙烯酰胺的生物降?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/145.html" title="力源教你聚丙烯酰胺固含量正方? target="_blank">力源教你聚丙烯酰胺固含量正方?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/119.html" title="力源供水列D聚丙烯酰胺的八个用? target="_blank">力源供水列D聚丙烯酰胺的八个用?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/76.html" title="制药废水处理用聚丙烯酰胺可以做到随配随用" target="_blank">制药废水处理用聚丙烯酰胺可以做到随配随?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/143.html" title="非离子聚丙烯酰胺的溶液配制及具体使用步骤" target="_blank">非离子聚丙烯酰胺的溶液配制及具体使用步?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/141.html" title="我来告诉你!如何定阳离子聚丙烯酰胺q行污惔脱水投加? target="_blank">我来告诉你!如何定阳离子聚丙烯酰胺q?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/117.html" title="选精煤时投加聚丙烯酰胺可大幅度提高生产能? target="_blank">选精煤时投加聚丙烯酰胺可大幅度提高生?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/74.html" title="如何让聚丙烯酰胺使用时达到较好的效果?" target="_blank">如何让聚丙烯酰胺使用时达到较好的效果?</a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/73.html" title="你知道阴d聚丙烯酰胺的正确使用Ҏ吗?" target="_blank">你知道阴d聚丙烯酰胺的正确使用Ҏ吗?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/138.html" title="屠宰厂污水用哪U型可丙烯酰胺效果好?" target="_blank">屠宰厂污水用哪U型可丙烯酰胺效果好?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/137.html" title="你真的了解阴d聚丙烯酰胺市Zh格吗?" target="_blank">你真的了解阴d聚丙烯酰胺市Zh格吗?</a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/72.html" title="净水专家干货分享!聚丙烯酰胺处理印染废水的关键技? target="_blank">净水专家干货分享!聚丙烯酰胺处理印染废?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/135.html" title="不同d型聚丙烯酰胺产品h不同的应用领? target="_blank">不同d型聚丙烯酰胺产品h不同的应用?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/xwzx/114.html" title="高分子聚丙烯酰胺用作M液添加剂及聚合物驱a剂中性能优良" target="_blank">高分子聚丙烯酰胺用作M液添加剂及聚合?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="f_bg"> <div class=" footer"> <div class="f_nav"> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a> | <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a> | <a href="/anli/" title="工程案例">工程案例</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/news/cjwt/" title="常见问题"> 常见问题</a> | <a href="/content/" title="联系我们">联系我们</a> | <a title="在线客服"> 在线客服</a></div> <div class="f_con pr"> <div class="wa01 pa"> <img src='/theme/2016/images/d_logo.png' alt='力源供水材料' title='力源供水材料' /></div> <div class="wa02 pa"> <img src="/theme/2016/images/wa02.gif"></div> <div class="wa03 pa"> <p>巩义市力源供水材料有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   电话Q?371-64108815    传真Q?371-64108815     手机Q?8738117774   QQQ?441855977  公司地址Qm义市工业C区永定\12?    |站备案/许可证号Q?a target="_self">豫ICP?3013017?5</a>  <a href="/admin/" target="_blank">理入口</a>        <br/><a ><img src="/upfile/201611/2016113035220513.png"/>豫公|安?1910102000551?/a></p> </div> </div> </div> </div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://mgc.cnwlkj.com/mgc.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.rm11.cn/">4080˽ӰԺ - - ۿ - Ӱ - Ƶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>